Kurz anglického jazyka

Názov aktivity: Kurz anglického jazyka

Špecifický cieľ aktivity: Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov v anglickom jazyku s dôrazom na zavádzanie inovatívnych metód vyučovania

Termín realizácie: marec 2009 - júl 2010

Odborný garant aktivity: Mgr. Veronika Brnová (do 30.09.2009), Mgr. Roman Záborský (od 01.10.2009)

Cieľová skupina: 8 učiteľov prírodovedných predmetov

Charakteristika aktivity: Aktivita je zameraná pre učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí absolvovaním kurzu anglického jazkya v rozsahu 240 hodín získajú schopnosti komunikácie v tomto jazyku. Nadobudnuté kompetencie využijú na vyučovaní svojich predmetov zavádzaním inovatívnych metód - čiastočné vyučovanie prírodovedných predmetov v anglickom jazyku. Žiaci budú mať možnosť rozvíjať svoje jazykové zručnosti na ostatných predmetoch a rovnako uplatňovať vedomosti z prírodovednej oblasti na hodinách anglického jazyka.

Priebeh aktivity:

marec 2009
 • identifikácia a výber vhodných študijných materiálov a výpočtovej techniky, vstupný test
apríl 2009
 • nákup učebníc, slovníkov, edukačného softwaru, techniky, realizácia všeobecného kurzu
máj 2009
 • realizácia všeobecného kurzu
jún 2009
 • realizácia všeobecného kurzu
júl 2009
 • realizácia všeobecného kurzu
august 2009
 • prerušenie kurzu z dôvodu čerpania dovoleniek
september 2009
 • prerušenie kurzu z dôvodu organizačného zabezpečenia začiatku školského roka
október 2009
 • realizácia všeobecného kurzu
november 2009
 • realizácia všeobecného kurzu
december 2009
 • realizácia všeobecného kurzu
január 2010
 • realizácia všeobecného kurzu
február 2010
 • realizácia všeobecného kurzu
marec 2010
 • realizácia všeobecného kurzu
apríl 2010
 • realizácia všeobecného kurzu
máj 2010
 • realizácia všeobecného kurzu
jún 2010
 • realizácia všeobecného kurzu, certifikované testovanie
júl 2010
 • slávnostné ukončenie všeobecného kurzu, odovzdávanie certifikátov

 

a
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.