Liptovská ekologická záhrada

Názov aktivity: Liptovská ekologická záhrada

Špecifický cieľ aktivity: Rozvíjanie takých osobnostných kvalít žiakov, na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie

Termín realizácie: apríl 2009 - august 2010

Odborný garant aktivity: Ing. Ján Topercer, CSc.

Cieľová skupina: 8 učiteľov prírodovedných predmetov, 4 učitelia anglického jazyka, 350 žiakov druhého stupňa ZŠ

Charakteristika aktivity: Aktivita je zameraná na zvyšovanie kvality správania, postojov a hodnotových orientácií žiakov Základnej školy tak, aby boli v súlade s ochranou živej aj neživej prírody. Cieľom je dosiahnuť návrat detí ku dôležitým hodnotám a vybudovať v ich osobnostiach také postoje a návyky, ktoré budú schopní využiť vo svojom ďalšom živote. Ďalším cieľom je podpora vyučovania prírodovedných predmetov novým inovatívnym spôsobom - pomocou reálneho zážitku v prírodnom prostredí, čím dôjde nielen ku prestavbe hodnotového systému žiakov, ale aj ku rozvíjaniu ich kľúčových kompetencií (kompetencie v oblasti prírodovedných predmetov, sociálne kompetencie, komunikačné a jazykové kompetencie a i.).

Priebeh aktivity:

apríl 2009
 • príprava terénu na sadenie rastlín, špecifikácia druhového zastúpenia, skúšobné sadenie
máj 2009
 • realizácia verejného obstarávania na dodávku sadeníc a exkurzií, úprava terénu, mokrade
jún 2009
 • výber víťazných dodávateľov, príprava kúpnych zmlúv, kontrola verejného obstarávania
júl 2009
 • tvorba materiálu pre výrobu informačných tabúľ vo viacerých jazykoch
august 2009
 • nákup sadeníc pre Liptovskú ekologickú záhradu
september 2009
 • nákup kmeňov stromov rôzneho druhového zastúpenia
október 2009
 • dodanie sadeníc rastlín pre prvú etapu výsadby
 • vysádzanie rastlín spojené s populárno-náučnými  prednáškami
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
november 2009
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
 • využitie vysadených priestorov pri vyučovaní prírodovedných predmetov
december 2009
 • zazimovanie vysadených drevín a bylín 
 • prednášky o lesných biotopoch
január 2010
 • zazimovanie vysadených drevín a bylín
február 2010
 • exkurzia do Botanickej záhrady v Brne
marec 2010
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
apríl 2010
 • exkurzia do Botanickej záhrady v Bratislave
 • príprava terénu pre druhú etapu výsadby
máj 2010
 • dodanie sadeníc rastlín pre druhú etapu výsadby
 • vysádzanie rastlín spojené s populárno-náučnými  prednáškami
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
 • exkurzia do Arboréta v Mlyňanoch
jún 2010
 • dodanie sadeníc rastlín pre tretiu etapu výsadby
 • vysádzanie rastlín spojené s populárno-náučnými  prednáškami
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
 • exkurzia do Gaderskej doliny (okres Martin)
 • exkurzia do Botanickej záhrady na vrchole Lomnického štítu
júl 2010
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
august 2010
 • dodanie sadeníc rastlín pre štvrtú etapu výsadby
 • vysádzanie rastlín spojené s populárno-náučnými  prednáškami
 • starostlivosť o vysadené dreviny a byliny
a
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.