Publicita a informovanie

V rámci publicity a informovania sme označili budovu školy efektnou tabuľou, zakúpené tovary sme označili logami EÚ. Počas projektu sme niekoľkokrát informovali verejnosť prostredníctvom regionálnych aj celoštátnych médií. Rozdali sme množstvo letákov, plagátov a CD. Náš projekt sme prezentovali na základe pozvania aj na Dni ovorených dverí Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ v Bratislave. V závere projektu sme usporiadali informačný workshop, kde sme pozvaných účastníkov previedli realizáciou celého projektu.

Prírodovedné laboratórium

Z prostriedkov projektu bolo vybudované moderné prírodovedné laboratórium. Verejnú súťaž na dodanie učebných pomôcok vyhrala firma Kvant. Zo všetkých nových zariadení spomeňme napr. 13ks binokulárnych mikroskopov, 13ks stereoskopických mikroskopov, notebook, interaktívnu tabuľu, merací systém COACH, geografické atlasy, mikropreparáty, nástenné mapy, rôzne makety, atď. Ďalšie informácie a viac fotografií si môžete prezrieť v sekcii "Aktivity projektu - Prírodovedné laboratórium".

Prírodovedné exkurzie

Počas realizácie projektu boli pre žiakov organizované prírodovedné exkurzie bez ich finančnej spoluúčasti. V tejto časti fotogalérie si môžete prezrieť po osem fotografií z jednotlivých destinácií - a to v nasledovnom poradí: Botanická záhrada v Brne, Botanická záhrada v Bratislave, Arborétum v Mlyňanoch, náučný botanický chodník v Gaderskej doline pri Blatnici, Botanická záhrada na Lomnickom štíte.

Liptovská ekologická záhrada

Nosnou myšlienkou projektu je zvýšiť záujem detí o životné prostredie, naučiť ich starostlivosti o svoje okolie. Žiaci aktívnou prácou v teréne získavajú pozitívny vzťah ku rastlinám, ktoré sami vysadili. Celý areál školy sa tak premenil na Liptovskú ekologickú záhradu, ktorá bude po ukončení projektu dostupná aj pre žiakov ostatných škôl.

Výsadba rastlín

V rámci aktivít projektu sa v areáli školy vysadilo 800 jedincov sadeníc z rôznych biotopov (prevažne pôvodných druhov Liptova). Výsadbu realizovali žiaci školy pod odborným vedením odborníka Ing. Jána Topercera, CSc. - toho času zamestnanca Botanickej záhrady v Bratislave. Sadenice dodala Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, ktorá bola úspešná vo verejnej súťaži. Ďalšie informácie a viac fotografií si môžete prezrieť v sekcii "Aktivity projektu - Liptovská ekologická záhrada".

Kurzy anglického jazyka

V tejto časti si môžete prehliadnuť fotografie zo všeobecného kurzu anglického jazyka pre učiteľov prírodovedných predmetov a tiež z odborných kurzov prírodovedných termínov v anglickom jazyku pre učiteľov cudzích jazykov. Pri vzdelávaní bola používaná moderná didaktická technika, interaktívna tabuľa, najnovšia dostupná literatúra. Kurzy lektoroval externý odborník Mgr. Roman Záborský. Viac informácií a ďalšiu fotodokumentáciu si môžete prezrieť pri prvých dvoch aktivitách v sekcii "Aktivity projektu".

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.