Prírodovedné laboratórium

Názov aktivity: Prírodovedné laboratórium

Špecifický cieľ aktivity: Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov pripráci v modernom prírodovednom laboratóriu

Termín realizácie: apríl 2009 - jún 2010

Odborný garant aktivity: PaedDr. Miloš Smetana

Cieľová skupina: 8 učiteľov prírodovedných predmetov, 4 učitelia anglického jazyka, 350 žiakov druhého stupňa ZŠ

Charakteristika aktivity: Aktivita je zameraná na dosiahnutie rastu záujmu žiakov druhého stupňa ZŠ o prírodovedné predmety zavádzaním inovatívnych metód vo vyučovaní biológie, geografie, chémie, fyziky a predmetov vo vzdelávacej oblasti svet práce. Ide tu predovšetkým o získavanie nových poznatkov a praktických zručností v moderne vybavenom prírodovednom laboratóriu.

Priebeh aktivity:

apríl 2009
 • identifikácia a výber vhodných priestorov
máj 2009
 • realizácia verejného obstarávania na dodávku didaktickej techniky
jún 2009
 • výber víťazného dodávateľa, príprava kúpnej zmluvy, kontrola verejného obstarávania
júl 2009
 • príprava priestorov, maľovanie, zabezpečenie nábytku
august 2009
 • inštalácia didaktickej techniky projektu do laboratória
september 2009
 • príprava obsadenia prírodovedného laboratória pre jednotlivé predmety (rozvrh hodín)
október 2009
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
november 2009
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
december 2009
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
január 2010
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
február 2010
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
marec 2010
 • prerušenie využívania priestorov z dôvodu komplexnej rekonštrukcie školy
apríl 2010
 • prerušenie využívania priestorov z dôvodu komplexnej rekonštrukcie školy
máj 2010
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
jún 2010
 • využívanie priestorov a didaktickej techniky pri vyučovaní prírodovedných predmetov
a
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.