Príprava metodík

Názov aktivity: Príprava metodík pre inovatívne vyučovanie

Špecifický cieľ aktivity: Príprava materiálov a metodík potrebných pre integrovanie anglického jazyka do vyučovania prírodovedných predmetov

Termín realizácie: marec 2009 - december 2010

Odborný garant aktivity: Mgr. Roman Záborský

Cieľová skupina: 4 učitelia anglického jazyka

Charakteristika aktivity: Aktivita je zameraná na zdokonalenie učiteľov anglického jazyka v odbornej terminológii prírodovedných predmetov, vytvoriť metodiky pre učiteľov prírodovedných predmetov na integráciu anglického jazyka do odborných predmetov a vypracovať materiály pre implementáciu anglického jazyka na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky a predmetov vo vzdelávacej oblasti svet práce.

Priebeh aktivity:

marec 2009
  • identifikácia a výber vhodných študijných materiálov, začiatok a realizácia odborného kurzu
apríl 2009
  • nákup učebníc, slovníkov, edukačného softwaru, realizácia odborného kurzu
máj 2009
  • realizácia odborného kurzu
jún 2009
  • realizácia odborného kurzu
júl 2009
  • realizácia a ukončenie odborného kurzu
august 2009
  • príprava a organizácia tvorby metodík pre prírodovedné predmety
september 2009
  • tvorba metodík v anglickom jazyku pre prírodovedné predmety
október 2009
  • tvorba metodík v anglickom jazyku pre prírodovedné predmety
november 2009
  • tvorba metodík v anglickom jazyku pre prírodovedné predmety
december 2009
  • ukončenie tvorby metodík v anglickom jazyku pre prírodovedné predmety
a
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.