Interní administratívni zamestnanci projektu:

Projektový manažér: PaedDr. Miloš Smetana
Koordinátor odborných aktivít: Mgr. Vladimíra Filippová
Manažér monitoringu: Mgr. Anna Podmanická (do 30.09.2009), Mgr. Barbora Žilinčanová (od 01.10.2009)
Finančný manažér: Soňa Dianová

Interní odborní zamestnanci projektu:

Metodik anglického jazyka pre predmety bilógia a geografia: Mgr. Gabriela Ilievová
Metodik anglického jazyka pre predmet fyzika: Mgr. Zuzana Adamčiaková
Metodik anglického jazyka pre predmet chémia: Mgr. Katarína Lišková
Metodik anglického jazyka pre predmety svet práce: Eliška Gverovičová

Externí odborní zamestnanci projektu:

Garant Liptovskej ekologickej záhrady: Ing. Ján Topercer, CSc.
Lektor anglického jazyka: Mgr. Roman Záborský
Lektor anglického jazyka: Mgr. Veronika Brnová

Ostatní zamestnanci zapojení projektu:

Mgr. Daša Fabianová
Mgr. Janka Baďová
Ing. Helena Miláčková
RNDr. Zuzana Dugátová
RNDr. Danka Dutková
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.